Semasa

Video: Wanita Terkejut, Kucing Kesayangan Yg Sedang Bunting Ditemui M4ti, Dengan Kaki Dip0tong

Entah apa yang t1dak k3na, pengan14yaan terhadap h4i.wan sentiasa berlaku dan bagaikan tlada noktahnya.

Tlada apa yang mampu digambarkan oleh pem1lik yang kehiIangan ha1wan kesayangan mereka, apatah lagi ia sudah pun dianggap sebagai ahli keluarga sendiri.

Sama seperti yang dialami oleh pengguna Twitter ini yang mend4kwa kehiI4ngan kucingnya dalam keadaan menyed1hkan. Menerusi perkongsian Salina, dia kesaI dengan perbuatan lnd1vidu yang menyebabkan kem4t1an kucing kesayangannya.

Harini kucing sendiri kena.

 

Lebih menyed1hkan, kak1 kucingnya yang sedang bunt1ng itu turut dip0tong sehingga pu tus.

Menceritakan detik kej4dian itu, Salina yang sedang berada di pejabat terkejvt setelah mendapat panggilan yang menyatakan bahawa kucingnya telah m4ti.

Namun, alangkah Iuluh hat1nya kerana kucing itu bukan mat1 dalam keadaan biasa tetapi dengan cara yang sangat ke.jam.

Salina juga telah melaporkan kejadian itu kepada pihak poIis bagi mendapatkan keadilan buat kucingnya.

 

Sumber: Salina, sk, db0ngkar