Semasa

Pengusaha Restoran Ditemui ????, ?????? ???? Dlm Premisnya Dipercayai Tertekan Aklbat Ek0nomi – Oh Trending

Pengusaha Restoran Ditemui ????, ?????? ???? Dlm Premisnya Dipercayai Tertekan Aklbat Ek0nomi - Oh Trending
KEMAMAN – Seorang pengusaha restoran ditemui m4t1 di dalam premis pern1ag4an m1liknya di Kijal di sini semalam.

My4t lelaki berusia 57 tahun berkenaan dijump4i adiknya dalam ke4daan menggntvng diri pada pukul 12.30 tengah hari.

Ketua P0lis Daerah Kemaman Superintendan Hanyan Ramlan berkata, adik mngsa kemudiannya telah mem4klumkan penemvan my4t abangnya kepada p1hak p0lis.

“Pem3r1ksaan menjumpai satu tangga di sebelah lokasi my4t lelaki itu tergntvng.

“Siasatan awal menol4k sebarang unsvr j3nay4h dan perbuatan si m4t1 dipercayai berm0tifkan ak1bat terlalu tertekan ak1bat mas4lah ekon0mi,” katanya ketika dihubungi Kosmo! di sini hari ini.

Hanyan berkata, my4t pengusaha restoran tersebut telah dibawa ke Unit Forensik Hospital Kemaman untuk b3d4h si4sat.

Tambah beliau, setakat ini. k3$ dikl4s1f1k4sikan sebagai kem4t1an meng3jvt.

sumber: K! ONLINE